Ședința Consiliului Director al  Federației SenioriNET

Reprezentanți ai Caritas Alba Iulia, FSC Bacău, Asociatia Four Change, ADAM Slatina Timis, Asociatia Niciodată singur, Caritas România au participat la ședința de Consiliu Director a viitoarei Federații.

Pe ordinea de zi au fost:

 • Statutul Federatiei SenioriNet
 • Modalitatea de lucru a CD și a grupurilor de lucru
 • Informare privind stadiul reformelor în domeniul asistenței sociale
 • Evenimentul de prezentare și validare de către membrii SenioriNet a Planului strategic 2022 – 2026 și a planului operațional 2022-2023

Pe scurt:

 • Responsabilul de rețea, a informat că există un număr de 39 de organizații interesate să adere formal la Federație. (fie în calitate de membru fondator, fie de membru observator). Astel s-a stabilit că odată cu circularea Statului spre consultarea membrilor SenioriNET va fi transmis și un formular pentru exprimarea opțiunii, în acest sens.
 • Membrii fondatori vor pregăti documentele necesare dosarului de înregistrare juridică a Federației SenioriNet.
 • Draft-ul de statut realizat de echipa de proiect în baza discuțiilor și a recomandărilor primite în cadrul atelierului de formalizare a rețelei din februarie, a fost actualizat.
 • Membrii CD au agreat ca în prima etapă de implementare a Planului strategic, activitățile Federației SenioriNet să se realizeze cu sprijinul a patru grupuri de lucru care să urmeze cele patru direcții de acțiune prioritare identificate: dezvoltare și capacitare a Federației/membrilor, cercetare, advocacy și comunicare/ promovare.
 • Pachetul de beneficii pentru membri este un element de atractivitate și de creștere a motivației organizațiilor de a adera la Federația SenioriNet. Va fi transmis membrilor rețelei odată cu draftul de statut.
 • Președintele ales al federației SenioriNet, Gyorgy Peter, a avut o întâlnire cu Secretarul de stat din Ministerul Muncii, dl. Peter Makkai și cu Președintele Consiliului Național de Combatere a Disicriminării. La nivelul Ministerului Muncii majoritatea reformelor legislative, inclusiv proiectul de Lege a asistentei sociale 292 stagnează. Tema “Îngrijirii de Lunga Durată” este pe agendă, prin contractarea Băncii Mondiale de a realiza o cercetare privind serviciile pentru vârstnici în România. Rezultatele studiului vor sta la baza elaborării strategiei de ÎLD a persoanei vârstnice. Secretarul de stat ne-a încurajat să fructificăm propunerile de colaborare care ar putea veni din partea BM. Totodată, Președintele CNCD a îndemnat SenioriNET și membrii săi să folosească mecanismul de semnalare a nerespectării drepturilor vârstnicilor și să îl folosescă în demersurile de advocacy.
 • S-a stabilit ca evenimentul de prezentare și validare de către membrii SenioriNet a Planului strategic 2022 – 2026 si a planului operational 2022-2023 să aibă loc online pe platforma ZOOM, miercuri – 23 februarie 2022, începând cu ora 14.00.
Povestește mai departe