Skip to content
header-pages

Cum devin Membru?

Pot deveni membre active ale rețelei, organizații neguvernamentale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Sunt înființate conform legii.
  • Furnizori acreditați de servicii pentru persoane vârstnice.
  • Sunt neafiliate politic.


Pentru a deveni membre SenioriNET, este necesar ca organizațiile interesate, să completeze/depună:

 

Principalele beneficii de care se bucură membrii reţelei sunt:

  • Vizibilitate şi promovare în rândul posibililor finanţatori, altor ONG-uri, posibililor parteneri şi susţinători în derularea de noi proiecte.
  • Informare privind iniţiative ale altor organizaţii din ţară, studii şi cercetări realizate în domeniu, posibili parteneri sau colaboratori în proiectele iniţiate de membrii reţelei, politici sociale.
  • Oportunități de finanţare prin acces la informaţii privind lansarea de programe de finanţare şi surse de finanţare în domeniu.
  • Advocacy şi lobby  prin acces la sesiunile de instruire care îşi propun să crească capacitatea membrilor Reţelei de a deveni actori activi la nivel local şi/sau naţional în domeniul politicilor publice adresate vârstnicilor, cu precădere în domeniul îngrijirilor la domiciliu și prin participare la acțiuni de lobby legislativ.