Skip to content
header-pages

Cum devin Membru?

Procedura de aderare

Organizatiile furnizoare de servicii pentru persoanele vârstnice pot deveni membre ale Federației prin completarea și trimiterea unei cereri de aderare sau pe baza unei invitații primite de la unul dintre ceilalți membri.

Cererile de aderare ca membru activ sau membru observator al Federaţiei se vor adresa Consiliului Director, împreuna cu documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de aderare (se vor pune la dispoziția solicitanților, de către secretariatul general).

Pe baza documentelor menţionate, Consiliul Director emite un aviz consultativ, care va fi înaintat Adunării Generale împreună cu cererea.

În caz de respingere a cererii, hotărârea Adunării Generale se va comunica organizaţiei care a cerut înscrierea, în termen de 15 zile.

Orice modificări ale datelor declarate la intrarea în Federaţie trebuie aduse la cunoştinţa Consiliului Director, în termen de 15 zile de la data la care aceste modificări au intervenit.

Organizaţiile membre ale Federaţiei îşi păstrează propria personalitate juridică, independenţa decizională şi organizatorică, autonomia atât în alegerea şi executarea programelor proprii, cât şi în promovarea relaţiilor interne şi externe, potrivit statutelor individuale.

În situația în care un membru al Federației va fuziona cu o altă organizație, statutul de membru se poate extinde și asupra organizației cu care cel dintâi a fuzionat, cu condiția ca aceasta să îndeplinească condițiile de aderare la Federație și Adunarea Generală să-și exprime acordul (prin vot) în acest sens.