Skip to content

Politica de Confidențialitate

Această Notă de informare privind date personale (numită și Politică de Confidențialitate) descrie practicile de prelucrare de date personale pentru site-ul web seniorinet.ro, în cadrul campaniei de strângere adeziuni/semnături în vederea susținerii Cartei Albe a Persoanelor Vârstnice din România și în conformitate cu art. 13 GDPR (Regulamentul UE 679/2016). Acest site este realizat în cadrul proiectului “Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România” și este administrat de către Asociația Four Change  în calitate de partener în proiect și responsabil de comunicare, operator care prelucrează datele cu caracter personal pentru scopurile mai jos precizate.

1. Operatorul datelor personale

Pentru datele personale prelucrate prin aceste site-uri, operatorul este Asociația Four Change, cu sediul în București, Str. Moților, nr 13A, Tronson C, ap 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 44/05.04.2012, Cod de înregistrare fiscală nr. 30064634, E-mail: office@ 4change.ro, Tel: 0749 142 440, Adresă de corespondență: Str. Calea Călărașilor nr. 178, bl. 60, sc. A, et. 4, ap. 20, cod poștal: 031193.

2. Scopurile prelucrării

Scopul principal al prelucrării datelor personale este semnarea petiției și gestionarea campaniei de susținere a Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România.  

Având în vedere că semnarea unui petiții se poate face doar prin acordul cu Termenii și Condițiile Petiții și că activitatea de petiționare este reglementată de legislația din România (OG 27/2002), vom prelucra de la semnatari următoarele date personale: e-mail, nume, prenume, județ, telefon. Acesta vor fi folosite în scopul susținerii Cartei Albe, inclusiv pentru depunerea sa la autoritățile și instituțiile competente identificate.

Datele personale ale semnatarilor sunt păstrate până la finalul proiectului sau până când petiția și-a atins scopul.

Vizitatorii SenioriNET

Atunci când vizitați un site web, indiferent de dispozitivul folosit, dezvăluiți anumite informații despre browserul dvs., precum adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat în site sau paginile vizitate. Prelucrăm aceste informații pentru o perioadă de timp determinată, folosind sisteme externe de analiză a traficului, cum ar fi Google Analytics.

Aceste date sunt folosite exclusiv de către Asociația Four Change pentru îmbunătățirea site-ului și pentru statistici necesare raportării către finanțator.

Destinatarii Petiției

Atunci când adresăm mesaje autorităților și instituțiilor publice vizate de conținutul unei petiții, folosim surse publice de extragere a acelor informații (de ex. Adrese de contact de pe site-uri publice, contacte ale destinatarilor petiției). De multe ori aceste date sunt adrese de email sau poștale generice și nu sunt date personale. Aceste date sunt folosite exclusiv în scopul trimiterii sau comunicărilor legate de petiții pe durata legată de îndeplinirea acestui scop.

Cookie-uri

Putem folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor voastre legate de seniorinet.ro, pentru optimizarea site-ului.

Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri în mod automat. Dacă nu doriți asta, puteți reseta browserul să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea cookie-urilor. Există, însă, posibilitatea ca unele secțiuni ale site-ului nu vor putea fi vizualizate normal dacă ați setat browserul pentru a respinge cookie-urile.

3. Alte detalii despre datele prelucrate de Asociația Four Change

Nu trimitem mesaje nesolicitate, comerciale sau necomerciale. Nu cumpărăm și nu vindem adrese de e-mail.

Nu prelucrăm cu bună știință datele niciunei persoane sub vârsta de 18 ani. Dacă ajungem să descoperim că aveți sub 18 ani și informațiile personale sunt înregistrate aici, le vom șterge.

4. Securitatea datelor personale și accesul la acestea

Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dvs. personale.

Asociația Four Change poate transmite sau permite accesul la datele personale, pentru anumite prelucrări în numele său către unele entități (ex. autorități, finanțator, furnizor de servicii IT/găzduire) – numite persoane împuternicite în contextul GDPR. Acestea au obligația să folosească datele în siguranța și exclusiv pentru scopurile precizate.

Toți împuterniciții sunt în România și în Uniunea Europeană sau în orice alt spațiu juridic care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv clauze standard de protecție a datelor (art 46 (2) GDPR).

Din obligații de confidențialitate, securitate și protejarea intereselor comerciale, preferăm să nu publicăm numele exact al acestor terți, ci doar cu categorii de împuterniciți. Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați în condițiile legii.

5. Drepturile utilizatorilor

Așa cum semnarea unei petiții este pur voluntară, tot la fel puteți cere, în orice moment, să retrageți o semnătură, printr-un e-mail la adresa comunicare@4change.ro.

De asemenea, aveți următoarele drepturi conform GDPR:

Dreptul de a fi informat – aveți dreptul să vi se spună cum vor fi utilizate informațiile dvs. personale. Această politică, precum și alte articole afișate pe site-ul nostru și în comunicările noastre, urmăresc să vă ofere o descriere clară și transparentă a modului în care pot fi utilizate informațiile dvs. personale.

Dreptul de acces – ne puteți scrie pentru a cere confirmarea informațiilor pe care le deținem și pentru a solicita o copie a acestor informații. Vom procesa cererea dvs. în maxim 30 de zile, cu condiția ca informațiile solicitate să se înscrie în categoria celor la care aveți acces și doar după ce v-am confirmat cu succes identitatea.

Dreptul de ștergere – ne puteți cere să vă ștergem informațiile personale din evidențele noastre, dacă vă încadrați în categoria de cereri precizată de GDPR.

Dreptul la rectificare – dacă credeți că înregistrările noastre privind datele dvs. personale sunt inexacte, aveți dreptul să cereți ca aceste înregistrări să fie actualizate.

Dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul să cereți ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.

Dreptul la opoziție – puteți oricând cere dezabonarea de la mesajele prin email sau SMS ori să vă opuneți datelor prelucrate prin consimțământ sau pe baza interesului legitim, în condițiile prevăzute de GDPR.

Dreptul la portabilitatea datelor – vă vom pune la dispoziție, în măsura cerută de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Nu utilizăm procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

6. Dispoziții finale

Politica privind confidențialitate trebuie interpretată împreună cu Politica de termeni și condiții, ambele supunându-se legilor în vigoare din România.