Skip to content
header-pages

Servicii

Membrii Rețelei SenioriNet sunt furnizori acreditați de servicii sociale pentru persoanele vârstnice.

Cadrul legal de organizare și functionare al serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice este asigurat de respectarea prevederilor cadrului general de organizare și functionare a serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, reglementat de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Serviciile pe care le furnizează membrii SenioriNet sunt licențiate conform legislației în vigoare și respectă standardele de calitate, putând  fi de tipul: îngrijire socială, medicală sau socio-medicală la domiciliu, centre rezidențiale, centru de zi și cantine sociale.

Pentru a vedea furnizorii de servicii sociale pentru persoanele varstnice din județul dvs., accesați acest site.