Skip to content
header-pages

Despre Proiect

Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!” este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu  Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (1 aprilie 2021 30 noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este 263,383.97 Euro.

„Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România! e strâns corelat cu strategia SenioriNet prin faptul că își propune să contribuie la:

 • consolidarea instituțională a rețelei prin înregistrarea acesteia ca federație;
 • actualizarea strategiei de dezvoltare organizațională;
 • creșterea capacității de advocacy;
 • pilotarea metodologiei de contractare a serviciilor pentru vârstnici.

Societatea civilă are un rol fundamental în creșterea capacități grupurilor vulnerabile de a-și accesa drepturile și de a folosi resurele comunității în vederea prevenirii marginalizării sociale. Vârstnicii constituie un grup vulnerabil care își mărește continuu dimensiunile. În 2018, 19% din populația UE avea 65 ani sau peste, rata de dependență indicând faptul că fiecărui vârstnic îi corespund peste trei persoane în vârsta de muncă (Eurostat). În Romania, la 31 iulie 2019, populația vârstnică depășise cu 471.000 persoane, populația tânără de 0-14 ani (INS). La nivel național, nevoia de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice este în continuă creștere, în timp ce accesul acestora la servicii este limitat, iar în unele zone, mai ales rurale, lipsește cu desăvârșire.

Ținta acestui proiect este crearea unei rețele puternice și durabile de ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale pentru vârstnici, capabilă să răspundă, cu celeritate, nevoilor acestora. Proiectul a pornit de la nevoia de coalizare a furnizorilor pentru toate cele 4 tipuri de servicii sociale și socio-medicale dedicate vârstnicilor, astfel încât aceștia să devina o voce puternică în sprijinul seniorilor din România. (Doina Crangasu, Caritas Romania)

 Scopul proiectului: Creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei informale SenioriNet, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul practicilor de finanțare din fonduri publice.

 Obiectivele proiectului:

 • Creșterea capacității pentru cel puțin 15 organizații membre SenioriNet de a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean a serviciilor sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.
 • Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile persoanelor vârstnice din România pentru cel putin 10.000 de cetățeni și 50 de reprezentanți ai autoritățlor și instituțiilor publice locale/naționale.
 • Creșterea gradului de reprezentare al rețelei SenioriNet în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.
 • Dezvoltarea organizațională a rețelei SenioriNet în domenii precum: planificare strategică, formare profesională, strângere de fonduri, pentru susținerea intereselor membrilor și asigurării sustenabilității acțiunilor propuse.

Beneficiarii proiectului: Beneficiarii direcți sunt 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile ONG-urilor (profesionalizare, advocacy, asigurarea finantarii serviciilor). Acestea au urmatorul profil: 40 sunt membri SenioriNet și 20 vor fi alți furnizori de servicii pentru vârstnici, identificați din baza de date cu furnizori MMPS și interesați de activitățile SenioriNet. Cele 20 de ONG-uri vor fi selectate pe principiul primul venit primul servit, în baza unui formular de înscriere. Beneficiari indirecți sunt vârstnicii care se vor bucura de servicii adaptate nevoilor lor.

Activități:

 • Extinderea rețelei SenioriNet prin atragerea de noi membri
 • Derularea procesului de planificare strategică a rețelei SenioriNet
 • Formalizarea rețelei SenioriNet
 • Elaborarea analizei de nevoi privind gradul de dezvoltare a membrilor SenioriNet
 • Capacitarea membrilor SenioriNet prin dezvoltarea de HUB-uri regionale de resurse dedicate serviciilor sociale și medicale pentru vârstnici
 • Elaborarea Cartei albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România
 • Derularea campaniei de advocacy pentru susținerea Cartei albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România la nivel național și european – realizarea unei petiții și strangere a cel puțin 10.000 de semnături
 • Derularea campaniei de advocacy la nivelul a 3 județe în vederea contractării serviciilor sociale și socio-medicale destinate seniorilor
 • Acordarea de sprijin pentru cel putin 15 membri SenioriNet cu scopul contractării de servicii sociale la nivel local
 • Reprezentarea Federatiei SenioriNet în platformele europene de profil
 • Dezvoltarea organizațională a Federației SenioriNet

 


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.