Skip to content
header-pages

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România este un document manifest menit să pună pe agenda publică din România subiectul îmbătrânirii active, al drepturilor persoanelor vârstnice de a fi îngrijite în condiții de bună stare, la domiciliu sau oriunde aleg și de a continua să aibă o viață activă alături de familie și prieteni.

Îmbătrânirea populației este o tendință globală semnificativă, iar România nu face excepție, se confruntă cu o populație îmbătrânită în continuă creștere. De aici, necesitatea acestui document care își propune să alinieze, într-o direcție comună, eforturile de cooperare și coordonare susținute de către organizațiile neguvernamentale, profesioniștii în domeniu, autoritățile naționale și locale. Sunt vizate practici și politici care au nevoie de actualizare și care pot contribui la crearea unui trai zilnic mai bun pentru vârstnicii din România.

Documentul vizează generarea de schimbări fundamentale în abordarea problematicilor din domeniu, a viziunii asupra îmbătrânirii și a vârstnicului, a politicilor sociale pentru vârstnici, dincolo de servicii medicale și de îngrijire.

Carta Albă are ca obiective:

 • Să stabilească orientări strategice cu privire la drepturile vârstnicilor.
 • Să deschidă și mențină dialogul pe tema drepturilor vârstnicilor.
 • Să crească vizibilitatea problematicii vârstnicilor din România.
 • Să evidențieze nevoile și caracteristicile specifice vârstnicilor din România, în corelație cu organizațiile care acționează în sprijinul lor.
 • Să promoveze recomandări pentru politici publice destinate vârstnicilor din România.

Prin intermediul Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România, insistăm pe respectarea unor drepturi primordiale:

 • Dreptul la o bătrânețe demnă, autonomă, activă și utilă.
 • Dreptul la protecție și la o viață în siguranță.
 • Dreptul la asistență socială, îngrijire de calitate și servicii.
 • Dreptul la sănătate, servicii medicale, tratamente și îngrijiri medicale adaptate nevoilor fiecărui vârstnic.
 • Dreptul la o viață petrecută în familie.
 • Dreptul la informare și comunicare directă, cu acces facil la mijloacele digitale de comunicare.

Carta Albă, cuprinde, de asemenea, o serie de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a persoanelor vârstnice, extrase din practica zilnică a reprezentanților SenioriNET (furnizori de servicii pentru persoanele vârstnice, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu).

SenioriNET își propune, într-o primă etapă, discuții cu autoritățile publice relevante pentru a conduce la crearea unei Agenții Naționale pentru Persoanele Vârstnice Vulnerabile, cu autoritate proprie, subordonată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, care să gestioneze bugetul pentru asistența socială (nu și cel de pensii). Având o instituție publică care se concentrează exclusiv pe drepturile persoanelor vârstnice din România și administrează un buget destinat altor tipuri de asistență socială decât pensiile, cresc șansele ca mare parte dintre chestiunile semnalate în acest document să devină realizabile.