Skip to content
header-pages

Centru de zi

Cadrul legal:

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa 6.

Scopul unui centru de zi este ameliorarea stării psihologice a bătrânilor singuri şi vulnerabili prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale, precum și îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora.

Cine poate beneficia?

Pot beneficia persoanele vârstnice, cu venituri modeste, care se află în risc de izolare și de accentuare a crizei sociale în care se află.

Activități ce pot fi efectuate în centrele de zi:

 • diverse jocuri de masă – table, şah, domino, remy;
 • meloterapia;
 • vizionarea de filme;
 • activităţi artistice;
 • lecţii de limbi straine;
 • dansuri;
 • competiţii tematice;
 • terapia ocupaţională (tricotaj, broderie, confecţionarea păpuşilor, realizarea felicitărilor manuale şi alte articole decorative, etc.);
 • conferinţele (în cadrul cărora sunt abordate diverse teme, cum ar fi: istorie, cultura civilizaţiilor, însemnătatea sărbătorilor religioase, igiena personală etc.).

Cum se poate beneficia de centru de zi?

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile unui centru de zi, trebuie să depună o cerere la sediul furnizorului de servicii sau la direcția generală de asistență socială/serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei. Serviciul se acordă pe baza unei evaluari sociale.

Avantajele serviciilor de tip centru de zi

Acest tip de serviciu previne excluziunea socială sau marginalizarea persoanelor vârstnice care la un moment dat se pot afla într-o situație de dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psiho-social, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de socializare, recreere și petrecerea timpului liber, consiliere socială, suport emoțional, consiliere psihologică, activități socio-medicale și consiliere juridică.

Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice din cadrul centrelor de zi are drept scop prevenirea și/sau limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viața socială și cultivarea relațiilor interumane.