Skip to content

Termeni și condiții

DEFINIȚII

Administrator al site-ului seniorinet.ro este Asociația Four Change Asociația cu sediul în București, Str. Moților, nr 13A, Tronson C, ap 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 44/05.04.2012, Cod de înregistrare fiscală nr. 30064634, E-mail: office@ 4change.ro, Tel: 0749 142 440, Adresă de corespondență: Str. Calea Călărașilor nr. 178, bl. 60, sc. A, et. 4, ap. 20, cod poștal: 031193.

Semnatar Petiție CARTA ALBĂ: persoana fizică cu datele identificate prin formularul de semnare a petiției referitoare la Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România, care este de acord cu prezenții Termenii și condițiile pentru susținerea publică a respectivului document.

ACCEPTAREA TERMENILOR

Prin semnarea unei petiții, inițierea unei campanii, sau implicarea într-un apel la acțiune online în orice mod și bifarea casetei de lângă „Sunt de acord cu Termenii și condițiile Campaniei”, înseamnă că sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și sunteți de acord să le respectați, conform detaliilor de mai jos pentru semnarea petiției.

Bifarea căsuței reprezintă acceptarea Termenilor în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002, iar click-ul reprezintă o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014 , părțile recunoscându-i aceiași valoare cu o semnătură olografă.

SEMNAREA PETIȚIEI

Semnarea petiției se poate face doar în condițiile acordului cu prezenții Termeni și Condiții:

Având în vedere că activitatea de petiționare este reglementată de legislația din România (OG 27/2002) și că petițiile anonime sau fără date de identificare nu sunt luate în considerare, avem nevoie de aceste informații minimale pentru a confirma acordul tău cu această petiție. O parte din aceste date (doar nume și prenume) pot fi trimise alături de petiția semnată către autoritățile și instituțiile publice sesizate, identificate în mod precis în petiție.

Ca atare, dacă doriți să susțineți Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România, trebuie să ne furnizați informații personale adevărate, actuale și complete. 

Când ne furnizați adresa dvs. de e-mail, vă vom putea trimite automat informări cu privire la status-ul petiției semnate.

Prin semnarea petiției sunteți de acord ca: numele, adresa și numărul de telefon mobil să poată fi folosite de inițiatorul campaniei. Inițiatorul campaniei poate exporta petiția împreună cu alte informații introduse pe site (care ar putea include numele, județul și comentarii).

Nu furnizăm adresele de e-mail niciunei terțe părți și prelucrăm datele personale, doar în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor ne veți exonera de orice responsabilitate, obligație și revendicare privind orice vătămare, pierdere sau deteriorare suferită sau suportată din cauza, sau în legătură cu această campanie semnată pe site-ul seniorinet.ro, pentru toate mesajele primite din partea noastră, precum și pentru orice eveniment la care participați ca urmare a unui anunț postat pe site.

EXONERARE DE RESPONSABILITATE

Orice semnatar al petiției ne exonerează de orice despăgubire, răspundere, pretenție, pierdere sau daună care rezultă din sau are legătură cu conținutul făcut public pe site, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul, orice încălcare a Termenilor și condițiilor noastre, conduita și interacțiunea cu alți utilizatori.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU DIN AFARA ȚĂRII

Toți vizitatorii site-ului sunt bineveniți să acceseze conținutul, dar nu putem garanta că site-ul este disponibil pentru utilizare în orice parte a lumii. Cei care vizitează site-ul din afara României sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor în vigoare, inclusiv din punctul de acces. Legea aplicabilă termenilor și condiții este legea română.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal este disponibilă pe site.

MODIFICĂRI

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricare punct sau toate punctele din acești termeni și condiții, și / sau de a adăuga noi termeni și condiții în orice moment. Atunci când acești termeni se vor modifica, vă vom notifica prin intermediul e-mailului și prin publicarea în site, a unui link care face trimitere la noua forma a prezentului document. Accesul în site și folosirea facilitaților noastre după momentul notificării sau al afișării linkului privind schimbările, implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului.

Acești Termeni și condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România. Orice dispute cu privire la acești termeni de utilizare se supun jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.