3-4 februarie 2022: atelier cu membrii pentru formalizarea Federației SenioriNet

Motto-ul celor prezenți: Ascult cu intenție, vorbesc cu atenție și îmi pasă de proces.

Evenimentul a început cu câteva exerciții menite să reconecteze participanții, punând în lumină motivele individuale ale participării la eveniment și interesul nostru comun: o viață demnă pentru vârstnici și servicii de calitate.

Lucrările au continuat cu discuțiile pe draftul de statut al viitoarei Federații SenioriNET:

  • tipuri de membri, drepturi, obligații și oportunități la care ONG-urile membre SenioriNET au acces;
  • condiții de etică;
  • criterii de aderare de inclus în manualul de proceduri.

Au fost identificate o serie de dificultăți cu care ne confruntăm la nivel de ONG-uri furnizoare de servicii pentru vârstnici: lipsa de dialog instituțional, subfinanțarea cronică, presiunea pe furnizori. În acest context, membrii văd Federația ca pe un instrument care să ajute la întărirea capacității lor.

S-a discutat, totodată, despre potențiale parteneriate strategice și alte tipuri de membri care se pot afilia, cuantumul cotizațiilor, patrimoniul în caz de dizolvare/lichidare.

O serie de nominalizări au fost făcute pentru alcătuirea echipei Consiliului Director al viitoarei Federații. Acestea urmează să fie supuse consultării cu toti membrii SenioriNET.

Idei cu care am rămas în urma întâlnirii:

  • Este important ca membrii cu experiență și know-how să se implice în diverse comisii consultative legate de situația serviciilor pentru vârstnici.
  • Vârstnicul este în prezent una dintre cele mai vulnerabile categorii din România, poziție recunoscută de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
  • SenioriNET poate reprezenta acea entitate pe care Ministerul o contactează pentru diverse studii și cercetări, care face politică publică pentru vârstnici, care reprezintă această categorie socială cu foarte mari nevoi.
  • Ne dorim ca Federația SenioriNET să fie relevantă, să poată coaliza și capacita organizațiile mici, să mobilizeze resurse.
  • Consiliul Director va urmări crearea unei coeziuni între membri, dialogul fiind unul deschis, iar “lupta” una de idei.
  • Prioritatea imediată este redactarea Statutului Federației, al cărui prim draft va fi trimis spre consultarea tuturor membrilor SenioriNET.
  • Este necesar să existe o autoritate națională pentru persoana vârstnică, astfel încât dialogul să nu mai fie unul dispersat.
Povestește mai departe