Workshop de formalizare a Rețelei SenioriNET

În perioada 3-4 februarie 2022, ne întâlnim la Predeal pentru derularea unui nou atelier de lucru cu membrii, de data asta cu scopul formalizării Rețelei SenioriNET.

Vom trece în revistă și documentele elaborate în workshopului de planificare strategică din septembrie 2021 și anume: Planul strategic 2022-2026 și Planul operational 2022-2023.

Pe Agendă evenimentului se află atât elaborarea documentelor statutare ale Federației SenioriNET, cât și consultări privind următoarele:

 • Stabilirea membrilor fondatori ai Federației
 • Definirea tipurilor de membri ai Federației
 • Modul de dobândire a calității de membru
 • Drepturi și obligatii ale membrilor
 • Pierderea calității de membru
 • Tipuri de servicii oferite membrilor de către Federație
 • Surse de venit eligibile pentru Federație
 • Stabilirea schemei anuale de cotizații
 • Organele de conducere, reprezentare, administrare și control. Roluri și atribuții
 • Stabilirea structurii și a duratei mandatului Consiliului Director
 • Propunerea (nominalizări) și votarea componenței Consiliului Director pentru primul mandate
 • Dizolvarea si lichidarea
 • Prevederi referitoare la Patrimoniu în caz de dizolvare sau lichidare
 • Funcționarea Federațieiprin Biroul Național / Secretariat General
 • Roluri & comunicare
 • Desemnare Director Executiv

Totodată, se vor stabili pașii de urmat în vederea finalizării dosarului pentru dobândirea personalității juridice a Federației SenioriNet.

Povestește mai departe