Întâlnire premergătoare elaborării Cartei Albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România

Marți 12 aprilie, am organizat o primă întâlnire de lucru pentru stabilirea pașilor de urmat în vederea elaborării Cartei Albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România. Ne propunem realizarea unui document de referință în stabilirea principiilor fundamentale și drepturilor necesare pentru bunăstarea persoanelor vârstnice. Aceasta va constitui un important instrument de advocacy care să stea la baza dialogului între ONG-urile furnizoare de servicii sociale/medicale pentru vârstnici și autorități.

Acest demers al SenioriNET urmărește conștientizarea publicului larg asupra problematicii seniorilor din România și, totodată, stimularea dezvoltării de servicii socio-medicale adaptate nevoilor acestora.

În procesul de elaborare a Cartei vor fi implicați și doi experți externi cu background în elaborarea de documente similare și experiență în advocacy.

Carta Albă va avea la bază un mecanism participativ de colectare a informațiilor din rândul beneficiarilor (și aparținătorilor) membrilor SenioriNET, aproximativ 400 de persoane, urmând a fi validată în cadrul a 3 workshopuri.

Documentul va include atât o analiză a situației seniorilor din România, statistici privind rețeaua de servicii sociale și socio-medicale la nivel local, precum și drepturile persoanelor vârstnice, cât și o componenta de dezvoltare a serviciilor prin mecanismul contractării sociale.

Povestește mai departe