4 Programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice aprobate de Guvern

În data de 30 martie, Guvernul a aprobat finanțarea cu suma de 161.034.000 de lei, pentru o perioada de 24 luni, a patru programe de interes naţional pentru dezvoltarea de servicii sociale integrate destinate persoanelor vârstnice.

În total, vor fi înființate 100 de centre de servicii sociale fără cazare, pentru persoanele vârstnice. Se estimează că aproximativ 5.400 de persoane vor beneficia de servicii comunitare la domiciliu, de acordarea hranei, de îngrijire personală, recuperare și reabilitare funcțională, ori de consiliere socială și psihologică.

Pot depune proiecte serviciile publice de asistență socială din comunele și orașele sub 20.000 de locuitori și furnizorii de servicii sociale privați, fără scop lucrativ, respectiv asociații, fundații și culte recunoscute în România. Evaluarea şi selecţia de proiecte revine Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în baza unei metodologii aprobate, prin ordin de ministru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Hotărârea Guvernului mai stabilește că cererile de finanţare se depun individual sau în parteneriat cu furnizori publici ori privaţi de servicii sociale, iar implementarea şi controlul fondurilor alocate urmează să fie monitorizate de agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Actul normativ aprobat prevede și dezvoltarea de competențe digitale, nu numai pentru persoanele vârstnice, ci și pentru îngrijitorii informali ai acestora și personalul din serviciile sociale de îngrijire pe termen lung, precum și utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari, dar și înființarea de rețele comunitare voluntare de sprijin pentru prevenirea izolării sociale, activități de comunicare și monitorizare etc.

Banii necesari pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul celor patru programe naționale provin din bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație. Suma prevăzută în legea bugetului de stat pentru acest an se ridică la 48.687.000 de lei, pentru anul 2023 – 80.517.000 de lei, iar pentru anul 2024 – 31.830.000 de lei.

În prezent, în registrul serviciilor sociale sunt înregistate 5.234 servicii sociale licențiate, din care 1.652 destinate persoanelor vârstnice, cele mai multe fiind cămine.

Sursa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6540-pin-dezv-serv-soc-pers-varstnice-30032022

Povestește mai departe