Huburi regionale de resurse pentru membrii SenioriNET

În luna aprilie începem implementarea unei noi activități în cadrul proiectului „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România.” Este vorba despre capacitarea membrilor prin dezvoltarea de HUB-uri regionale de resurse, dedicate serviciilor sociale și medicale pentru vârstnici.

Ce înseamnă concret, acest lucru?

Partenerii din proiect vor dezvolta câte un HUB regional de resurse în funcție de zona unde activează. Astfel: Asociatia Four Change oferă sprijin și consultanță la nivel local în domeniul serviciilor pentru vârstnici, în zona de Sud și Sud Muntenia; Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) acoperă zona de Nord Est, iar Caritas Mitropolitan Blaj, zona de Centru a țării.

Contribuim, astfel, la dezvoltarea organizațiilor locale, oferind informații actualizate despre politicile sociale ce vizează seniorii, finanțări, exemple de bună practică.

HUB-urile au și o componentă de networking între organizații care pun împreună experiență și knowhow.

Cu această ocazie, partenerii din proiect s-au întâlnit ieri pentru a schița planul de acțiune.

Ce urmează, pe scurt:

  • 5 organizații membre vor fi incluse în procesul de training și consultanță (pentru fiecare HUB);
  • 200 de ore (per HUB) de training și consultanță furnizate în domeniile de interes prioritare identificate;
  • 15 întâlniri individuale / vizite la sediul organizațiior pentru oferirea de suport;
  • 3 întâlniri regionale;
  • 3 sesiuni de training.
Povestește mai departe