Anunț pentru selecție de oferte –  studiu privind valoarea indicatorilor ACF

Confederația Caritas România anunță organizarea selecției de oferte în vederea atribuirii achiziției/contractului de prestări servicii având ca obiect realizarea unui studiu privind valoarea indicatorilor ACF la începutul și finalul proiectului “Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România.” 

Date privind achizitorul:

Nume: Confederația Caritas România,

Adresa: Str. Washington nr. 38, Sector 1 București

E-mail: romaniacaritas@gmail.com

Tel: 0756042801

www.caritasromania.ro

Obiectul achiziției:

Prestarea serviciului de realizare a studiului privind valoarea indicatorilor ACF în cadrul proiectului „Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România”, RO2020/ACF_A3_GS_04 care trebuie să se finalizeze cu două rapoarte de cercetare privind situația baseline (momentul initial – T0) a indicatorilor și situația indicatorilor la finalul proiectului.

Date privind modalitatea de atribuire: Selecția de oferte se realizează conform procedurilor din Ghidul pentru realizarea achizițiilor în cadrul Programului Active Citizens Fund din România care poate fi consultat la link-ul: https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2021/04/Ghid-pentru-realizarea-achizitiilor-ACF.pdf

Obținerea documentației pentru ofertanți: Toți furnizorii interesați să depună oferte sunt rugați să ne contacteze prin e-mail, la adresa: romaniacaritas@gmail.com. Ulterior, vor primi documentația cu specificațiile tehnice și formularele necesare pentru a fi completate, în vederea participării la selecția de oferte. Solicitările de clarificări pot fi adresate la aceeași adresă de email.

Pentru pregătirea ofertei, ofertanți pot consulta Ghidul Indicatorilor de Program ACF la link-ul: https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Indicatorilor-de-Program.pdf

Data limită pentru solicitarea de clarificări: 7.06.2021, ora 16.00

Data până la care se va răspunde solicitărilor de clarificări: 10.06.2021, ora 16.00

Adresa la care se trimit ofertele: sediul achizitorului din Str. Washington, nr. 38, ap.2, sector 1, București.

Modul de transmitere a ofertelor:

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii: Numele, adresa si contactele (telefon, email) operatorului economic care depune ofertă; Numele și adresa destinatarului; Denumirea proiectului şi obiectul achiziției pentru care se participă; menţiunea A nu se deschide până la data de 25.06.2021, ora 10.00. Plicul va fi depus închis şi sigilat.

Limba în care trebuie redactate ofertele: română

Termenul de transmitere a ofertelor: 25.06.2021, ora 10.00

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 25.06.2021 ora 12.00 la sediul achizitorului din Str. Washington, nr. 38, ap.2, sector 1, București.

Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Finanțarea achiziției: Contractul de Finanțare al proiectului  Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România RO2020/ACF_A3_GS_04

Povestește mai departe