ADAM Slatina Timiș a participat la dezbaterile din cadrul Grupului de Lucru pentru Sănătate

Coaliția pentru Dezvoltarea României din care face parte și Asociația ADAM Slatina Timiș (membru SenioriNET) a înaintat Primului Ministru, Secretariatului general al Guvernului și Ministerelor de profil, precum și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, o serie de recomandări cu potențiale soluții pentru îngrijirile de lungă durată din România.

Materialul poate fi consultat aici.

Documentul de poziție propune și inițierea unui program național  pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată, servicii integrate medico-sociale destinate persoanelor vârstnice sau cu dizabilități. În susținerea acestui punct de vedere, semnatarii afirmă că intervenția este una matură, argumentând astfel:

  • există ”know how” instituțional atât la nivelul serviciilor private non profit cât și private pentru profit pentru furnizarea acestor tipuri de servicii;
  • MMSS a elaborat grila de evaluare a dependenței persoanei vârstnice încă din 2010, aceasta nefiind încă un instrument uzual de lucru (nu se evaluează nevoia pentru că nu au existat servicii și fonduri care să acopere aceste nevoi);
  • listele de așteptare la aceste servicii denotă nevoia mare pentru aceste servicii, dar și incapacitatea furnizorilor de a le adresa în condițiile lipsei de fonduri.
Povestește mai departe