Membrii SenioriNET și PNRR

O serie de propuneri pentru Planul Național de Redresare și Reziliență au fost incluse în Fișa de Reforme și Investiții înaintată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Din grupul de inițiativă pentru promovarea îngrijirilor de lungă durată din România fac parte organizații membre ale SenioriNET, dintre care menționăm: Asociația Caritas Alba Iulia, Fundația de Sprijin Comunitar, Crucea Alb-Galbenă Buzău.

Fișa cuprinde informații privind:

  • Descrierea problemei sistemice care necesită intervenție și situația la momentul curent
  • Sănătatea și îngrijirea de lungă durată în raport cu Recomandările UE
  • Recomandările specifice de țară din 2019 și 2020
  • Obiectivele de dezvoltare durabilă vizate
  • Descrierea reformei și a investițiilor aferente – instituția responsabilă
  • Beneficiarii, costul intervenției, perioada de implementare
  • Detalii despre maturitatea intervenției și modul în care se asigură implementarea integrală până în 2026
  • Modul în care întervenția va sprijini îmbunătățirea cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici

Documentul poate fi accesat aici.

Povestește mai departe