Propuneri de grupuri de lucru dedicate standardelor de cost ale serviciilor sociale și monitorizării privind implementarea strategiei pentru persoanele vârstnice

Federația SenioriNET a transmis către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în atenția domnului Secretar de Stat Makkai Péter János, o solicitare de a crea două Grupuri de lucru, după cum urmează:

  • Un Grup de lucru dedicat standardelor de cost ale serviciilor sociale. Se știe că o serie de formulare au fost trimise în atenția furnizorilor de servicii sociale,cu scopul colectării de date financiare. Membrii SenioriNET sunt printre aceia care le-au completat. Federația consideră că este necesar, ca, prin dezbatere și consultare, datele deja obținute să fie îmbogățite cu informații care să ajute la efectuarea de calcule corecte și reale privind costurile actuale.
  • Un Grup de lucru dedicat monitorizării privind implementarea Strategiei pentru persoanele vârstnice.

Federația SenioriNET a transmis că,  prin experții săi, se oferă să contribuie și pune la dispoziție resurse de timp și know-how pentru ambele grupuri de lucru.

Povestește mai departe