Membrii Rețelei și preocuparea lor privind creșterea calității vieții seniorilor

Astăzi, la Bacău, a avut loc Conferința de încheiere a proiectului “Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate”.

Derulat pe parcursul a 2 ani (iulie 2019 – august 2021), de către Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Asociația Four Change, proiectul a fost destinat persoanelor vârstnice din 3 comune ale județului Bacău, în vederea depășirii situației de vulnerabilitate și îmbunătățirii calității vieții.

Proiectul a adresat 200 de vârstnici din comunele Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești și a creat în fiecare dintre cele 3 comunități, un pachet de servicii socio – medicale adaptate pentru fiecare beneficiar.

Inovația demersului a constat în faptul ca s-a realizat o abordare complexă a nevoilor, atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale bătrânilor (hrana, igienă, servicii medicale), acoperite prin intermediul serviciilor socio-medicale clasice (asistență socială, îngrijire la domiciliu, asistență medicală, recuperare medicală), cât și din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate și combaterea marginalizării sociale. Acestea din urmă au fost satisfăcute prin intermediul activităților de socializare organizate în cadrul “Cluburilor Bunicilor”.

Proiectul a contribuit, totodată, la dezvoltarea comunităților rurale și creșterea angajabilității în cadrul acestora, prin cooptarea în echipă, a 20 de îngrijitoare la domiciliu (provenite din comunitățile locale).

O altă schimbare majoră pe care proiectul a adus-o este scăderea riscului de instituționalizare pentru cei 200 de vârstnici (60 de persoane la Motoșeni, 50 la Răchitoasa și 90 la Stănișești). Beneficiind de servicii socio – medicale adaptate nevoilor lor, evaluate de către personal specializat (conform planurilor individualizate de îngrijire), starea de sănătate fizică și psihică a acestora a fost mult îmbunătățită, condițiile de viață fiind menținute în standarde decente.

___

Extras din Agenda evenimentului:

  • Cuvânt deschidere autorități locale (Consiliul județean, Prefectură, DGASPC, AJPIS)
  • Servicii pentru persoane vârstnice acordate de FSC Bacău
  • Prezentarea proiectului, a rezultatelor atinse și a beneficiilor concrete la nivelul comunităților
  • Importanța parteneriatului în furnizarea serviciilor pentru persoane vârstnice
  • Provocări în acordarea serviciilor pentru persoanele vârstnice în România anului 2021: servicii/finanțări
Povestește mai departe