SenioriNET participă cu propuneri la consultarea publică privind alocarea fondurilor în sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus în dezbatere normele Contractului cadru privind furnizarea de servicii medicale la domiciliu.

SenioriNET – prin membrii săi Caritas România și Caritas Alba Iulia – face recomandări, în acest sens. Propunerile SenioriNET se referă atât la normele Contractului-cadru aflat în vigoare (aplicabile din 2022), cât și la noul model al Contractului (aplicabil din 2023) care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Documentele ce conțin propunerile sunt completate după structura formularului indicat de către CNAS și conțin totodată detalii despre motivație și impact financiar.

Membrii SenioriNET își manifestă disponibilitatea pentru consultări ulterioare și, în același timp, își propun să monitorizeze informațiile apărute, la momentul publicării Ordinului de Ministru.

Povestește mai departe