Întâlniri cu platforme europene importante  

În data de 9 martie 2023, expertul de advocacy al Federației SenioriNET, Anemari Nițu, a avut, la Bruxelles, o serie de întâlniri cu platforme europene importante.  Astfel, o primă întâlnire a fost cu Philippe Seidel, Policy Manager on Social Protection and European Parliament, de la  AGE Platform, întâlnire în cadrul căreia a fost prezentată Federația Senior Net, obiectivele sale,  s-a abordat ideea conectării Federației la platforme internaționale, accesul la modele de bună practică și, în mod specific, aderarea SeniorNet la AGE Platform.  https://www.age-platform.eu/

O altă întâlnire a fost cu PICUM – Silvia Carta Advocacy Officer – Labour rights and labour migration. https://picum.org/

Aici s-a adus în discuție contextul românesc cu privire la statutul persoanei vârstnice (legislație, context economic, îngrijire, drepturi), demersul de advocacy al Federației, Charta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România (obiective și campanie de comunicare). PICUM  este o organizație concentrată pe probleme de migrație, condiții de dificultăți de acces la îngrijire, servicii și monitorizeaza legislația cu privire la migrația forței de muncă care  conduce la număr limitat de permise pentru munca casnică, lucrătorii de îngrijire, iar și acest lucru provoacă nereguli.

Recunoașterea și sprijinul îngrijitorilor informali (persoane care furnizează servicii de îngrijire, fără a fi plătite, către persoane cu boli cronice, dizabilități) s-a dovedit a fi o tematică comună pe agendele celor două organizații.

Cea de a treia întâlnire avută a fost cu Katja Reuter, Senior Policy & Advocacy Officer, Social Platform. https://www.socialplatform.org/  În cadrul acestei întâlniri Social Platform a venit cu recomandarea ca  SenioriNet să întrebe autoritățile române despre mecanismul de coordonare, care trebuie comunicat Comisiei de către România până cel târziu în luna mai,  cum arată acest mecanism și cum se va organiza. A reieșit că este o oportunitate ptr SeniorNet să se poziționeze ca partener de consultări pentru acest mecanism de coordonare.

Povestește mai departe