Poziția SenioriNET cu privire la Programele de Interes Național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

În urma studierii proiectului de hotărâre al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Federația SenioriNet, a înaintat o serie de observații și propuneri, din care extragem:

– Toate cele 4 PIN-uri ar trebui să permită atât înființarea de servicii noi, cât și dezvoltarea celor deja existente.

– Acordarea finanțării prin intermediul Legii 350/2005, presupune asigurarea unei cofinanțări de 10% din partea solicitanților, cofinanțare dificil de asigurat de organizațiile din localitățile mici. Este necesară analizarea mai multor mecanisme de finanțare, ce pot facilita accesul organizațiilor mici, la acest tip de programe.

– Referitor la serviciile comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, s-a propus ca o unitate de îngrijire la domiciliu să fie flexibila în ceea ce privește numărul de beneficiari. Numărul mediu de ore de îngrijire este de 15 ore/săptămână. Este necesar de specificat dacă aceste ore sunt per beneficiar, per unitate sau per îngrijitoare.

– Legat de servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice: având în vedere numărul mare de beneficiari care trebuie să fie deservit de un astfel de serviciu, s-a propus ca acesta să includă beneficiari din una sau mai multe comune/orașe mai mici.

SenioriNET consideră oportună lansarea acestor programe având în vedere că populația României îmbătrânește, accesul vârstnicilor la servicii de calitate este foarte redus, iar nevoile seniorilor sunt complexe. Cu acest prilej, Federația SenioriNet și-a reafirmat interesul de a deveni partener de dialog și de lucru, pentru contruirea unui sistem de servicii sociale și socio-medicale profesionist și acccesibil pentru persoanele vârstnice din România.

Aici documentul de poziție.

Povestește mai departe