Modificarea și completarea HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale își propune realizarea unor investiții ce vizează punerea în funcțiune a unei rețele de centre de servicii de zi care vor oferi asistență socială și servicii de reabilitare, iar fiecare va avea cel puțin o echipă mobilă de furnizori de servicii pentru persoanele în vârstă care nu se pot deplasa la centru.

Proiectul de lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice vizează:

  • asigurarea eficienței în finanțarea serviciilor de îngrijire pe termen lung;
  • îmbunătățirea sistemului actual de asistență socială a persoanelor vârstnice, în special a sistemului de servicii de îngrijire pe termen lung;
  • dezvoltarea unui program de îngrijire pe termen lung;
  • implementarea politicilor publice pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice.

În domeniul asistenței sociale, obiectivul este ca finanțarea să se facă per beneficiar, indiferent de furnizorul de servicii de asistență socială, iar abordarea să fie personalizată și integrată în funcție de profilul beneficiarului.

Detalii http://sgglegis.gov.ro/…/2022/12/k6r9t08w5znsdb4j1ymg.pdf

http://sgglegis.gov.ro/…/2022/12/n9jx57wzks_1rp2ymfb8.pdf

Povestește mai departe