Discuție consultativă cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Asociatia Four Change (membru al Rețelei SenioriNET) a participat ieri la o întâlnire consultativă cu Ministerul Muncii și  Protecției Sociale, în calitate de reprezentant ONG furnizor de servicii sociale care asigură îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Discuțiile inițiate de Minister au survenit ca urmare a nevoii ridicate de asistență la domiciliu, în contextul în care acest tip de serviciu este prea puțin dezvoltat în România. Persoanele de 65+ani reprezintă principala categorie supusă riscului de sărăcie și excluziune socială (31.16%), însă, tocmai pentru acest segment există puține servicii sociale acreditate, iar numărul de beneficiari este sub nivelul țărilor europene.

În 2019, doar 1.3% (puțin peste 52000 persoane vârstnice) au beneficiat de servicii sociale, iar în 72% din serviciile publice de asistență socială (SPAS) nu există nici măcar o evidență a persoanelor vârstnice în dificultate. De asemenea, în 93.79% din SPAS-uri nu există nicio persoană angajată pentru asistarea persoanelor vârstnice. Există un deficit de aprox 13.000 asistenți sociali la nivelul țării.

În acest context, Ministerul și-a dorit să afle problemele cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale și să găsească, împreună, variante de îmbunătățire a legislației specifice. Totodată, s-a urmărit identificarea modalităților prin care furnizorii privați pot colabora cu cei din sectorul public pentru extinderea acestui tip de servicii.

Potrivit legii, internarea într-un centru rezidențial reprezintă o măsură cu titlu de excepție și trebuie asigurată cu prioritate persoanelor vârstnice care necesită îngrijire medicală permanentă deosebită. Dincolo de faptul că niciun bătrân nu vrea să plece din casa lui, serviciile rezidențiale sunt în număr insuficient, iar costurile unui asemenea serviciu sunt cu mult peste cele care presupun îngrijirea persoanelor dependente în mediul lor.

MMPS a asigurat că are în vedere intensificarea cursurilor de calificare pentru îngrijire la domiciliu, reorganizarea SPAS-urilor și eficientizarea lor, precum și utilizarea fondurilor europene din următorul exercițiu financiar pentru dezvoltarea acestui tip de servicii.

Totodată, reprezentanții Ministerului au evidențiat că își doresc ca politicile publice și discuțiile din spațiul public în ceea ce privește seniorii, să reflecte o preocupare reală pentru multitudinea de probleme cu care aceștia se confruntă, în vederea identificării de soluții care să le mențină starea de bine și demnitatea.

Din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale au fost prezenți: doamna Ministru Raluca Turcan, domnul Secretar de Stat Peter Makkai și doamna Elena Dobre – Director Direcția Politici Servicii Sociale.

Din partea furnizorilor de servicii sociale, au participat: Complexul Multifuncțional Caraiman, DGASPC Sector 5, Direcția de Asistență Socială Brașov, o companie privată, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale FDSS, Rețeaua SenioriNET prin Asociația Four Change.

Mai jos, regăsiți ideile principale privind direcțiile pe care și le propune MMPS:

  • Definirea unui pachet minim de servicii sociale pentru vârstnici
  • Finanțarea salariilor pentru asistenții sociali
  • Rebrănduirea muncii de asistent social – parteneriat cu universitățile pentru a crește angajabilitatea
  • Reorganizarea SPAS, eficientizarea SPAS și atribuții clare pentru realizarea de analize de nevoi
  • Finanțare per beneficiar
  • Intensificarea cursurilor de “îngrijitor persoană vârstnică la domiciliu”
  • Introducerea în Legea 292 a “tehnicianului în asistență socială” – curs de calificare de 1080h, supervizat de asistentul social.

În ceea ce privește finanțarea, mesajul a fost că vor exista suficiente resurse prin PNRR și POIDS și că se pregătește lansarea unui PIN pentru serviciile dedicate vârstnicilor. Cei prezenți au sugerat ca și furnizorii privați să fie eligibili în calitate de solicitanți, nu doar ca parteneri.

Legat de Legea 34, s-a transmis că nu s-au cheltuit banii alocați pentru 2021, sumele fiind returnate Ministerului Finanțelor, aspect care conduce la întrebări privind eficiența mecanismului de finanțare.

Povestește mai departe