Continuăm seria de consultări pe marginea Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România la nivelul Hubului din zona de NE administrat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC)

Cu cei prezenți la eveniment, am pus în dezbatere conceptul de bătrânețe demnă, autonomă, activă și utilă. Astfel, am concluzionat că o bătrânețe trăită demn înseamnă:

  • păstrarea controlului asupra propriei vieți;
  • păstrarea capacității de a lua propriile decizii;
  • control asupra măsurilor de protecție socială de care seniorul are nevoie și vrea să beneficieze.

Totodată, s-a desprins ideea că valorizarea și aprecierea persoanelor vârstnice are un impact pozitiv atât asupra stării de sănătate fizică și mentală, cât și asupra încrederii și stimei de sine.

În ceea ce privește percepția asupra portretul vârstnicului din România, am concluzionat astfel:

  • trai dificil datorat veniturilor mici sau insuficiente
  • sănătate fizică și/sau mentală precară.
  • singurătate.

O serie de recomandări au fost făcute pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a persoanelor vârstnice, printre care:

Crearea de programe de finanțare pentru comunitățile rurale sărace și cu populație îmbătrânită prin care se dezvoltă servicii de îngrijire pentru vârstnici.

Conceperea și susținerea unor pachete de beneficii pentru lucrătorii sociali din comunitățile defavorizate.

Luarea de măsuri pentru diminuarea fenomenului masiv al emigraţiei personalului calificat în domeniul îngrijirii la domiciliu prin crearea cadrului instituţionalizat de ocupare, motivare şi dezvoltare profesională a acestuia.

Povestește mai departe