Confederația Caritas România lansează procedura de achiziție a contractului având ca obiect prestarea pachetului de servicii necesar organizării evenimentelor în cadrul proiectului Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România.

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului Federatia SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România RO2020/ACF_A3_GS_04, Confederația Caritas Romania, organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției/contractului/contractului-cadru având ca obiect prestarea pachetului de servicii necesar organizării de evenimente.

Date privind achizitorul

Confederația Caritas România,

Str. Washington nr. 38, Sector 1 București

www.caritasromania.ro

Persoana de contact: Liliana Pirtac

Tel: 0722898553

E-mail:s eniorinet@caritasromania.ro

Obiectul achiziției

Prestarea pachetului de servicii necesar organizării evenimentelor în cadrul proiectului Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România, RO2020/ACF_A3_GS_04

Valoarea estimată: 122167.21 lei

Date privind modalitatea de atribuire: Selecție de oferte potrivit Procedurii de realizare a achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund România.

Specificațiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru atribuirea acordului cadru având ca obiect prestarea pachetului de servicii necesar organizării evenimentelor în cadrul proiectului.

Cerințe de participare: Ofertantul va completa formularele 1,2,3,4,5,6

Obținerea documentației pentru ofertanți: Documentația și alte informații utile se vor solicita achizitorului.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 23 August ora 10

Adresa la care se trimit ofertele și modul de prezentare al acestora:

La sediul achizitorului din Calea Călărașilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, sector 3, București, interfon 20C.

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii: adresa, faxul si e-mailul operatorului economic care depune ofertă; adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului/contractului-cadru pentru care se participă; menţiunea A nu se deschide până la data de 23 August ora 10. Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

Limba în care trebuie redactate ofertele: Română

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23 August ora 12 la sediul achizitorului din Calea Călărașilor, nr.178, bl.60, sc. A, et.4, ap.20, sector 3, București, interfon 20C

Data limită pentru solicitarea de clarificări: 13 August ora 16.

Data până la care se va răspunde solicitărilor de clarificări: 16 August ora 16

Finanțarea achiziției: Contractul de Finanțare al proiectului  Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România RO2020/ACF_A3_GS_04

 Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut

Povestește mai departe