Asociația Caritas Alba Iulia-Harghita – membru SenioriNET a contribuit la realizarea Studiului de evaluare a nevoii de îngrijiri pe termen lung în populația României”

Asociația Caritas Alba Iulia din județul Harghita îngrijește 2330 persoane și are pe lista de așteptare 528 persoane, adica în total 2858 persoane în nevoie reprezentând 5.1% din cei de peste 65 ani.

Serviciile de îngrijiri de lungă durată la domiciliu reprezintă gama de servicii și facilități integrate medicale și sociale pentru îngrijirea continuă a unei persoane cu grade avansate de dependență, pentru o perioadă mai mare de 60 zile și care sunt oferite la domiciliul persoanei beneficiare.

Tendințele demografice ale populației vârstnice arată însă că România prezintă una dintre cele mai agresive creșteri a populației vârstnice în următoarele decade în Europa.

La nivelul județului Harghita funcționează Asociația Caritas Alba Iulia care furnizează servicii de îngrijire de lungă durată în toate orașele și comunele județului. Acest fapt a permis accesul la date statistice privind numărul persoanelor îngrijite, numărul persoanelor evaluate care se află pe lista de așteptare, privind nevoia de servicii de îngrijire de lungă durată. Prin intermediul asociației a fost făcut un recensământ la nivel județean al tuturor persoanelor care au nevoie de îngrijire de lungă durată.

În Raport veți găsi multe informații utile printre care și situația demografică, raportul de dependență și numărul estimativ de cazuri dependente în 2020.

Pe scurt, dintre Concluzii Studiului, menționăm:

  • România este printre țările din Europa cele mai afectate de trendul demografic european al procesului de îmbătrânire.
  • Fiecare țară și-a ales o strategie pentru dezvoltarea unor servicii de îngrijire de lungă durată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor crescânde ale populației vârstnice. Majoritatea țărilor europene au început acest proces din anii ’90 și pe parcurs au îmbunătățit mecanismele de finanțare, criteriile de evaluare, au integrat serviciile și rețelele de servicii medicale și sociale.
  • Desi Grila de evaluare a persoanelor vârstnice dependente a fost adoptată încă din anul 2000 și deși APL au obligația legală de a furniza servicii sociale persoanelor vulnerabile, aplicarea grilei și identificarea proactivă a persoanelor dependente din comunitate nu este o uzanță în majoritatea APL-urilor, astfel încât numărul de cazuri identificate drept fiind efectiv în nevoie este mult subdimensionat.
  • Singurul județ din țară unde APL au avut sprijin din partea ONG și au fost identificate sistematic persoanele vârstnice dependente este județul Harghita.
  • Estimarea facută combinând datele din literatura cu datele obtinuțe din proiectul pilot din Harghita arată că, dintre persoanele de peste 65 ani, aproximativ 6% au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu.
  • Accesul la serviciile medicale de specialitate sau spitalizarea este îngreunat de două probleme care se îmbină: sărăcia bolnavilor şi a familiilor acestora, şi acoperirea scăzută a serviciilor medicale, îndeosebi în mediul rural.

Studiul poate fi accesat integral aici.

Povestește mai departe