Aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027

Miercuri, 7 aprilie 2021, ora 10.00 are loc ședința publică organizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru dezbaterea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027

În conformitate cu Programul de Guvernare 2020-2024, România încă nu reușește să ajute, cu adevărat, persoanele vulnerabile din comunitățile rurale, marginalziate, sărace. Sistemul de asistență socială aruncă greutatea serviciilor sociale asupra primăriilor, iar multe primării din mediul rural nu au asistenți sociali calificați și nu oferă servicii astfel încât persoanele vulnerabile continuă să trăiască cu acces minimal la servicii de educație, de sănătate, la servicii sociale și de locuire decentă.

Aprobarea cadrului strategic național de politică pentru incluziune socială și reducerea sărăciei este o condiție favorizantă pentru implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi accesate urmând linkul:

https://mmuncii.ro/…/proiecte-in-dezbatere/6180-20201222

La şedinţa publică online pentru dezbaterea proiectului de hotărâre de Guvern au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

Detaliile privind înscrierea pot fi regăsite aici: http://www.mmuncii.ro/…/transpar…/dezbateri-publice/6254

Povestește mai departe