Anunţ de participare – Programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale anunță organizarea selecţiei publice de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor de interes naţional

„Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”

”Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice”

”Centre de zi de asistență şi recuperare pentru persoanele vârstnice”

”Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice”.

Bugetul alocat programelor de interes național în cadrul acestei selecții de proiecte este de 124.648.605 lei.

Solicitanţii eligibili interesaţi să depună proiecte o pot face până la data limită de 8 martie 2023 ora 18.30, la registratura Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale.

Solicitanţii eligibili sunt serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi oraşelor cu o populaţie sub 20.000 de locuitori şi furnizorii privaţi de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România.

Anuntul integral poate fi accesat aici:

https://mmuncii.ro/…/6845-anunt-participare-selectie…

Povestește mai departe