ADAM Slatina Timiș – document de poziție: asistența medicală primară rurală în România

Studiul de caz elaborat își propune să:

– sensibilizeze factorii de decizie politică cu privire la furnizarea inechitabilă a serviciilor de sănătate de bază pentru populația rurală și, prin urmare, cu privire la disparitățile în materie de sănătate ale populației rurale;

– ofere un model de bune practici în furnizarea de servicii de asistență medicală primară în zonele rurale;

– contribuie la facilitarea de politici adecvate pentru a permite accesul echitabil la servicii,  populației din zona rurală.

Concluzii:

– Asistența medicală primară în general și asistența medicală primară în zonele rurale reprezintă Cenușăreasa sistemului de sănătate.

– Principalul sector privat de servicii este populația vulnerabilă din comunitățile izolate – copii, femei însărcinate, bătrâni, pacienți cronici cu acces redus sau inexistent la serviciile specializate din orașe.

– Politicile de resurse umane nu vizează această vulnerabilitate structurală critică – numărul de medici de familie, asistenți medicali comunitari, moașe, stomatologi (intrarea/afirmarea medicilor de familie în sistem, a asistenților medicali comunitari, a moașelor, a stomatologilor nu reprezintă o prioritate).

– În perioadele de pandemie, rolul serviciilor de asistență medicală primară devine mai important și trebuie să fie valorificat la nivel de sistem prin politici de sănătate adecvate.

– Inovațiile în sistem apar prin munca asiduă a unor profesioniști dedicați; identificarea acestor inovații și aducerea valorii lor adăugate în cadrul procesului de elaborare a politicilor de sănătate este esențială pentru o evoluție eficientă și rapidă a sistemului de sănătate în perioade critice.

– Organizarea și contractarea serviciilor de asistență medicală primară de către casele de asigurări sunt rigide, birocratice, nu permit inovarea serviciilor, performanțeșe nefiind identificate și  recompensate.

Documentul poatefi descarcat integral aici.

 

Povestește mai departe