Confederația Caritas România anunță lansarea proiectului Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!

Proiect derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (aprilie 2021 – noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este de 263,383.97 Euro.

Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” pornește de la nevoia de coalizare a furnizorilor de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici, astfel încât aceștia să devină o voce puternică în sprijinul vârstnicilor din România. Se urmărește creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Doina Crângașu (Confederația Caritas România), Manager de proiect: Problemele cu care se confruntă vârstnicii sunt generate de reducerea gradului de autonomie și independență, ca urmare a patologiilor asociate vârstei –  singurătate, sărăcie accentuată de veniturile insuficiente, lipsa unor rețele de suport comunitare, accesul dificil la servicii medico-sociale în proximitate. În acest context, serviciile sociale și socio-medicale pentru vârstnici sunt esențiale pentru creșterea calității vieții acestora.

 Obiectivele proiectului se centrează pe următoarele direcții:

  • Formalizarea rețelei informale SenioriNET pentru a deveni un actor relevant de dialog cu autoritățile.
  • Dezvoltarea organizațiilor membre SenioriNET pentru a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean de servicii sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.
  • Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile vârstnicilor din România. În acest sens, va fi elaborată o Cartă Albă a Drepturilor persoanelor vârstnice care va constitui documentul de poziție al campaniei de advocacy. Se urmărește, totodată, realizarea unei petiții și strângerea a 10.000 de semnături în vederea susținerii drepturilor vârstnicilor din România.
  • Mărirea gradului de reprezentare a rețelei SenioriNET în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.

 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile acestora: profesionalizare, advocacy, asigurarea finanțării serviciilor. Beneficiarii indirecți sunt vârstnicii care vor primi servicii adaptate nevoilor lor.

 

În 2013, Confederația Caritas România și Asociația Four Change au fost printre membrii fondatori ai SenioriNET – rețeaua furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu din România, cu scopul de a crește accesul vârstnicilor la aceste servicii. Încă de la înființare, SenioriNET a derulat activități pentru apărarea drepturilor vârstnicilor din România și promovarea serviciilor socio-medicale pentru aceștia, a elaborat propuneri de politică publică pentru accesul vârstnicilor la servicii de îngrijiri la domiciliu și a participat la consultări cu diferite autorități centrale și locale pe problematica vârstnicului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

NOTĂ

* 212.000 de vâstnici (6,5% dintre persoanele 65+) se confruntă cu limitări serioase sau totale, nu beneficiază de ajutorul familiei și au nevoie de sprijin pentru activitățile zilnice, iar 1 din 2 vârstnici români sunt afectați de singurătate, sentiment ce conduce la efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a calității vietii acestora. Mai mult, fenomenul îmbătrânirii atrage marginalizarea și excluderea socială a vârstnicilor. (studiu Fundația Regală Margareta  a României). Estimările arată că în anul 2050, procentul populației vârstnice va ajunge la 30% din totalul populației.

** Cele 10 organizații Caritas active în România s-au reunit în 1994 într-o rețea națională: Confederația Caritas România. Creată cu scopul de a promova proiectele sociale ale membrilor săi, Caritas România este implicată în acțiuni de lobby și de influențare a politicilor sociale atât la nivel național cât și european prin intermediul Caritas Europa, partener strategic al CE în probleme sociale. Prin programe complexe în domeniul asistenţei sociale Caritas răspunde anual nevoilor unui număr de 70.000 de beneficiari în România. Inspirată din Învățătura Socială a Bisericii Catolice, misiunea organizațiilor Caritas este de a a-i sprijini pe cei săraci și marginalizați social să se exprime și să recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin programe complexe de asistență socială și prin acțiuni caritabile și umanitare.

Asociația Four Change: ONG înființat în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Fundația de Sprijin Comunitar: ONG din Bacău cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG.

Caritas Blaj: membră a Confederației Caritas România, care reunește 11 organizații Caritas diecezane, 6 romano-catolice și 5 greco-catolice. Caritas Blaj are proiecte în Blaj, Brașov, Luduș, Mediaș, Sibiu, Târnăveni și Teiuș. Îngrijirea medicală și socială la domiciliu este serviciul principal derulat în 6 localități din Transilvania prin asistenții medicali și sociali, persoane cu o largă experiență în domeniu.

Povestește mai departe