Skip to content
header-pages

Despre Parteneri

Cele 10 organizații Caritas active în România s-au reunit în 1994 într-o rețea națională: Confederația Caritas România. Creată cu scopul de a promova proiectele sociale ale membrilor săi, Caritas România este implicată în acțiuni de lobby și de influențare a politicilor sociale atât la nivel național cât și european prin intermediul Caritas Europa, partener strategic al CE în probleme sociale. Prin programe complexe în domeniul asistenţei sociale Caritas răspunde anual nevoilor unui număr de 70.000 de beneficiari în România. Inspirată din Învățătura Socială a Bisericii Catolice, misiunea organizațiilor Caritas este de a a-i sprijini pe cei săraci și marginalizați social să se exprime și să recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin programe complexe de asistență socială și prin acțiuni caritabile și umanitare.

Asociația Four Change: ONG înființat în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Fundația de Sprijin Comunitar: ONG din Bacău cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG.

Caritas Blaj: membră a Confederației Caritas România, care reunește 11 organizații Caritas diecezane, 6 romano-catolice și 5 greco-catolice. Caritas Blaj are proiecte în Blaj, Brașov, Luduș, Mediaș, Sibiu, Târnăveni și Teiuș. Îngrijirea medicală și socială la domiciliu este serviciul principal derulat în 6 localități din Transilvania prin asistenții medicali și sociali, persoane cu o largă experiență în domeniu.