Skip to content
header-pages

Istoric Rețea

SenioriNetRețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice, infiintata în 2014

 Rețeaua SenioriNet a fost creată în 2014, în cadrul unui parteneriat format între Confederația Caritas România, Fundația Crucea Alb Galbenă România, Asociația Habilitas, Asociația ADAM și Asociatia Four Change și dezvoltată   prin proiectul SenioriNET – rețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice cu o durată de 2 ani, finanțat prin  Programul de Cooperare Elvețiano-Român, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, fondul tematic pentru participarea societății civile. (buget total 251.102 CHF din care 223.481 CHF finanțare nerambursabilă)

Misiune: promovarea calității vieții persoanelor vârstnice prin dezvoltarea și profesionalizarea serviciilor socio-medicale, influențarea politicilor sociale și cresterea accesului la servicii de calitate în comunitate. Misiunea și directiile strategice au fost formulate în cadrul workshopului de planificare susținut în 2014  cu participarea a 28 de ONG-uri care aderaseră în prealabil la SenioriNET.


Direcțiile strategice asumate:

 1. Contribuim activ la îmbunătățirea legislației privind funcționarea și finanțarea serviciilor pentru vârstnici.
 2. Dezvoltăm capacitatea rețelei de a influența politicile publice privind accesul vârstnicilor la servicii.
 3. Promovăm SenioriNet în rândul liderilor de opinie și informăm cetățenii asupra serviciilor oferite de membri.
 4. Sprijinim colaborarea, schimbul de informatii și experiența profesională între membri.
 5. Susținem creșterea numărului de servicii destinate vârstnicilor.
 6. Promovăm, în mediul de afaceri, importanța serviciilor dedicate vârstnicilor/instruim membrii în fundraising.
 7. Apărăm drepturile vârstnicilor la toate nivelurile vieții publice.

Principalii stakeholders cu care SenioriNet relaționează prin interese, așteptări sau influențe sunt: vârstnicii beneficiari ai serviciilor sociale, ONGuri furnizoare de servicii pentru vârstnici, federații/rețele care reprezintă sectorul serviciilor sociale, asociații de pensionari, autorități centrale și locale, mass-media. Fiecare poate avea o influență semnificativă în relația cu SenioriNet, asupra politicilor publice și strategiilor naționale.

Membrii SenioriNet, prin intervențiile lor în comunitate, apără drepturile elementare și fundamentale ale vârstnicilor, în special ale celor în situații de vulnerabilitate și în poziții sociale marginale, fără posibilitatea de a accesa serviciile necesare. Una dintre intervențiile ce oferă soluții unei palete largi de probleme și care generează schimbare pozitivă durabilă sunt serviciile sociale ca: îngrijire la domiciliu, cămine rezidențiale, cantine sociale, centre de zi.

SenioriNet monitorizează legislația și înaintează propuneri de îmbunătățire în urma consultării membrilor și a realizării de cercetari și studii. Urmăreste mecanismele de finanțare a serviciilor din fonduri publice și modul în care cetățenii beneficiază de măsurile de asistență socială și ajutor profesionist.

O intervenție importantă este la nivelul autorităților, realizată prin întâlniri directe cu factorii de decizie și comunicarea publică prin scrisori deschise sau documente de poziție. La nivelul publicului larg, intervențiile constau în campanii de informare, educare, sensibilizare și solidarizare a cetățenilor față de problematica vârstnicilor.

Domeniul principal de acțiune al SenioriNet vizează justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, cu focus pe sectorul serviciilor sociale oferite vârstnicilor de ONGurile acreditate ca furnizori.

Ariile tematice:

 1. Monitorizarea/analiza coerenței aplicării legislației în domeniu
 2. Advocacy/presiune pe autorități să crească finanțarea serviciilor sociale
 3. Informarea/sensibilizarea cetățenilor privind drepturile vârstnicilor
 4. Influențarea politicilor și a strategiilor în domeniu